Muži a rovné příležitosti: Švýcarsko-české sdílení zkušeností

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMuži a rovné příležitosti: Švýcarsko-české sdílení zkušeností
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Liga otevřených mužů, o.s.

Webové stránky příjemce grantu http://ilom.cz/
Výše grantu

224 293 Kč

Švýcarský partner projektu

Männer.ch, Winterthur

Cíl projektu

Přispět k nastavení spravedlivé společnosti, důstojnosti a vyrovnané účasti žen i mužů v ČR ve všech sférách veřejného a soukromého života na všech úrovních rozhodování po vzoru Švýcarska.

Hlavní výstupy projektu

6 vzájemných konzultací v rozsahu celkem , vystoupení dvou švýcarských odborníků z organizace männer.ch Markus Theunert a Andreas Borter na mezinárodní konferenci „Tátové vítáni“ a workshopu „Muži proti násilí na ženách a dětech“ . Překlad a publikování na webu www.ilom.cz odborný text prezidenta männer.ch Markuse Theunerta „Role chlapců, mužů a otců v problematice rovných příležitostí žen a mužů – koncepční rámec“.

Stručný popis projektu

Téma rovných příležitostí ve vazbě na chlapce, muže, otce ve sféře veřejného a soukromého života na všech úrovních.

Plánovaný termín dokončení realizace30.11.2014