Mezinárodní partnerství technických škol

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMezinárodní partnerství technických škol
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Střední škola technická
Zelený Pruh, Praha
www.zelenypruh.cz

Webové stránky příjemce grantu www.zelenypruh.cz
Výše grantu

1 281 671 Kč

Švýcarský partner projektu

Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne (ETML)
http://www.etml.ch/

Cíl projektu

Cílem projektu je efektivně předat know–how a zkušenosti v oblasti učňovského školství.

Hlavní výstupy projektu

Srovnávací studie, seminář, konference.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty českých odborníků do Švýcarska, seminář v Praze s účastí švýcarských expertů, závěrečnou konferenci, vypracování srovnávací studie (středního odborného) školství v ČR a ve Švýcarsku a Analýzu budoucích možných výměn pedagogických pracovníků a žáků.

Více informací o projektu http://www.skola.zelenypruh.cz/subdom/skola/projekty/progra-svycarsko-ceske-spoluprace/76-program-svycarsko-ceske-spoluprace-fond-partnerstvi-mezinarodni-partnerstvi-technickych-skol-2011-2012
Plánovaný termín dokončení realizacesrpen 2012