Mezinárodní partnerství technických škol II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMezinárodní partnerství technických škol II
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Střední škola technická, Praha 4

Webové stránky příjemce grantu www.zelenypruh.cz
Výše grantu

1 409 586 Kč

Švýcarský partner projektu

Berufs- und Wieterbildungszentrum Buchs, www.bzbuchs.ch

Cíl projektu

Příprava vedoucích pracovníků a vybraných pedagogů na zavedení prvků modulového vzdělávání do standardního systému výuky Střední školy technické Zelený pruh a související inovace výuky v oborech Strojník, Elektrikář-silnoproud, Malíř/Lakýrník a Zedník.

Hlavní výstupy projektu

Výměna zkušeností ve finančních a administrativních aspektech zavedení modulového vzdělávání mezi vedoucími pracovníky BZ BUCHS a SŠt, přenos dobré praxe a zkušeností s výukou vybraných oborů, posílení bilaterální spolupráce

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude uskutečněna studijní cesta, dále proběhne hostování pedagogů v teoretické a praktické výuce ve vybraných oborech, konference

Více informací o projektu http://www.zelenypruh.cz/subdom/skola/projekty/progra-svycarsko-ceske-spoluprace/77-program-svycarsko-ceske-spoluprace-fond-partnerstvi-mezinarodni-partnerstvi-technickych-skol-2014-2015
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2015