Mezinárodní partnerství technických škol II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMezinárodní partnerství technických škol II
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Střední škola technická, Praha 4

Webové stránky příjemce grantu www.zelenypruh.cz
Výše grantu

1 409 586 Kč

Švýcarský partner projektu

Berufs- und Wieterbildungszentrum bzb Buchs
www.bzbuchs.ch

Cíl projektu

Příprava vedoucích pracovníků a vybraných pedagogů na zavedení prvku modulového vzdělávání do standardního systému výuky a související inovace v oborech strojník, elektrikář/silnoproud, malíř/lakýrník, zedník

Hlavní výstupy projektu

Přenos know-how, praktická participace při výuce vybranných oborů

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, hostování švýcarských pedagogů při výuce v SŠt a čs. Pedagogů při výuce v BZ Buchs, závěrečná konference

Více informací o projektu http://www.zelenypruh.cz/subdom/skola/projekty/progra-svycarsko-ceske-spoluprace/77-program-svycarsko-ceske-spoluprace-fond-partnerstvi-mezinarodni-partnerstvi-technickych-skol-2014-2015
Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2015