Metody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMetody péče o děti s hyperkinetickou poruchou - přístup k problematice v ČR a ve Švýcarsku
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Úspěšné dítě, o.p.s. , Praha 4 - Chodov

Webové stránky příjemce grantu

www.uspesnedite.cz

Výše grantu

789 835 Kč

Švýcarský partner projektu

Elpos Schweiz und SFG-ADHS
www.sfg-adhs.ch

Cíl projektu

Zlepšení péče o děti s ADHD v ČR, informování veřejnosti a uplatnění zkušeností a metod Švýcarska v poradenském centru pro rodiny s dětmi s ADHD

Hlavní výstupy projektu

3 semináře pro rodiče, zřízení webového portálu s informacemi o ADHD a on-line poradnou, základní vybavení a pilotní tříměsíční provoz centra pro rodiny s ADHD dětmi, závěrečnou konferenci.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, studijní cestu švýcarských expertů do ČR, semináře pro rodiče, zřízení webového portálu s informacemi o ADHD a on-line poradnou, základní vybavení a pilotní tříměsíční provoz centra pro rodiny s ADHD dětmi, závěrečnou konferenci..

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2012