Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMetodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Pardubický kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Spolek archaických nadšenců

Webové stránky příjemce grantu

www.sebranice.cz/san

Výše grantu

1 224 948 Kč

Švýcarský partner projektu

Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz, www.ballenberg.ch

Cíl projektu

Záchrana lidových stavebních památek – Muzeum v přírodě v oblasti Českomoravského pomezí. Přenos zkušeností a metodika pro další postup v této lokalitě. Vytvoření informačního portálu.

Hlavní výstupy projektu

Navýšení kvality a potenciálu realizovaného projektu prostřednictvím využití inovativních prvků a nových řešení uplatňovaných v partnerské instituci ve větším měřítku. Posílení potenciálu pracovní skupiny odborníků při nově vznikajícím muzeu v přírodě (řešení společných i specifických problémů, eliminace chyb a nedostatků, opora pro rozhodování, formulování koncepčních a metodických materiálů a postupů apod.). Vytvoření metodických zásad pro tvorbu projektové dokumentace a průzkumu, rekonstrukčních zásahů, udržitelnosti, provozování a prezentace výsledků aktivit muzeí lidových staveb v přírodě. Spolupráce na vytvoření kvalitní před projektové technické i organizační dokumentace pro jednotlivé realizační kroky od počáteční dokumentace až po konečné otevření muzea v přírodě

Stručný popis projektu

Švýcarští experti budou asistovat při řešení konkrétní problematiky spojené s realizací projektu (průzkum a dokumentace památek, transfer a rekonstrukce a možnost prezentace muzeí v přírodě). Za účelem získání lepších znalostí proběhnou studijní cesty českých zástupců ve Švýcarsku a workshopy a semináře za účasti švýcarských expertů v ČR.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016