Kolektivní vyjednávání v Česku a ve Švýcarsku v oblasti elektrotechniky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKolektivní vyjednávání v Česku a ve Švýcarsku v oblasti elektrotechniky
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Českomoravská elektrotechnická asociace

Webové stránky příjemce grantu http://electroindustry.cz
Výše grantu

669 838 Kč

Švýcarský partner projektu

Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (SWISSMEM), Zurich
www.swissmem.ch

Cíl projektu

Výměna zkušeností a přenos dobré praxe v oblasti sociálního dialogu a kolektivních vyjednávání v odvětví elektrotechnického průmyslu

Hlavní výstupy projektu

Výměna know-how, semináře v ČR, příručka Kolektivní vyjdnávání v Česku a ve Švýcarsku v oblasti elektrotechniky, závěrečná konference

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu do Švýcarska, semináře v ČR za účasti švýcarských expertů, tvorbu brožury.

Více informací o projektu http://electroindustry.cz/socialnidialog/
Plánovaný termín dokončení realizaceduben 2014