Inovační procesy založené na klastrových strukturách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuInovační procesy založené na klastrových strukturách
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Olomoucký klastr inovací

Webové stránky příjemce grantu www.o-k-i.cz
Výše grantu

1 493 034 Kč

Švýcarský partner projektu

Platinn – Association Plateforme pour l’Innovation, Fribourg
www.platinn.ch

Cíl projektu

Posílení inovačních procesů v Olomouckém kraji a intenzivnější využití inovačních možností a potenciálu regionu, vytvoření funkčního systému spolupráce mezi státní správou a samosprávou, znalostní základnou a podnikatelskými subjekty, budování expertizy a personální kapacity.

Hlavní výstupy projektu

Strategie rozvoje inovačních procesů na základě klastrových struktur a Akčního plánu pro její implementaci, semináře v Olomouckém kraji.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska. Semináře na téma inovací v Olomouckém kraji, zpracování strategie rozvoje inovačních procesů.

Více informací o projektu http://www.o-k-i.cz
Plánovaný termín dokončení realizaceříjen 2012