Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuInovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Českobritská, o.p.s.

Výše grantu

1 449 966 Kč

Švýcarský partner projektu

Institut international des Droits de l' Enfant (IDE)

Cíl projektu

Přispět ke zvýšení kvality sociálních služeb respektujících práva a nejlepší zájem dítěte a tím také ke snížení rozdílů v této oblasti mezi ČR a vyspělými zeměmi Evropy

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření příručky metodických materiálů a dobré praxe pro profesionální pracovníky v oblasti sociálně právní ochrany dětí a v sociálních službách (ochrana a nejlepší zájem dítěte (při terénní práci s dětmi a rodinami, v náhradní péči, při odchodu z prostředí náhradní péče, udržení různých služeb)

Stručný popis projektu

V rámci projektu dojde k vytvoření příručky metodických materiálů a příkladů dobré a aplikovatelné praxe ze Švýcarska, určená pěstounům, profesionálním pečovatelům, pobytovým zařízení a terénním a sociálním pracovníkům. Dále semináře a tématické workshopy pro odbornou veřejnost za účasti švýcarského partnera.

Více informací o projektu http://www.ceskobritska.eu/Projekt5.aspx
Plánovaný termín dokončení realizace30. 4. 2014