Implementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuImplementace zkušeností dobré praxe ve vzdělávání práv dětí ve Švýcarsku do podmínek ochrany práv dětí v České republice
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česko-britská o.p.s., Brno

Webové stránky příjemce grantu http://www.ceskobritska.eu/
Výše grantu

3 560 037 Kč

Švýcarský partner projektu

Institut international des Droits de l' Enfant (IDE), Sion
www.childsrights.org

Cíl projektu

Vytvořeni vzdělávacích modulů pro odbornou veřejnost v oblasti práv dítěte, přenos know-how ze Švýcarska při respektování legislativy v ČR.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření 6 modulů pro odbornou veřejnost v ČR v oblasti práv dítěte (Studie o právech dítěte - Práva dítěte v kontextu, OBSE práva dítěte a rozvoj společnosti, Dítě a rodina, Práce dětí a právo na vzdělávání, Justice nad mládeží, Vzdělávání dětí - migrantů – jak učit, co je dobrá a co špatná praxe).

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval pracovní cesty, semináře pro odbornou veřejnost, vzdělávací metodiku, konferenci pro odbornou veřejnost.

Více informací o projektu http://www.ceskobritska.eu/Publikace.aspx
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2011