Fotbal mostem inkluze ohrožené mládeže

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuFotbal mostem inkluze ohrožené mládeže
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, kraj Vysočina, Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit

Webové stránky příjemce grantu www.inexsda.cz
Výše grantu

520 843 Kč

Švýcarský partner projektu

Sport – The Bridge, Ittigen, www.sportthebridge.ch

Cíl projektu

Posílení odborné kapacity partnerských organizací v ČR a ve Švýcarsku prostřednictvím sdílení dobré praxe a přenosem zkušeností v oblasti využití sportu v práci s ohroženou mládeží

Hlavní výstupy projektu

Zvýšení kapacity pracovníků/dobrovolníků zabývajících se činností s ohroženou mládeží, kteří budou využívat nové metody pro dlouhodobě udržitelnou práci s ohroženou mládeží, nová metodiky využití sportu jako nástroje pro intervenci

Stručný popis projektu

V projektu budou uskutečněny semináře,bude vytvořena Příručka metodiky fotbalu jako rozvojového a vzdělávacího nástroje pro neformální vzdělávání využívané v ČR a Švýcarsku

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016