Expertní spolupráce při výstavbě 1. české podzemní migrační laboratoře s možností používání aktivních stopovačů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuExpertní spolupráce při výstavbě 1. české podzemní migrační laboratoře s možností používání aktivních stopovačů
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Centrum experimentální geotechniky

Webové stránky příjemce grantu www.fsv.cvut.cz
Výše grantu

1 159 253 Kč

Švýcarský partner projektu

NAGRA - National Cooperative for the Disposal of Radioactive Waste

Český partner projektu

Ústav jaderného výzkumu v Řeži, a.s.

Cíl projektu

Další rozvoj českého podzemního pracoviště, laboratoře Josef, k výuce a výzkumu zaměřené na nestavební problematiku „in situ“ migrace aktivních radiostopovačů

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření organizační struktury pracoviště Josef, sestavení smysluplného výzkumného programu migrační laboratoře a odpovídající náplně výuky pro studenty. Úprava současného stavu štoly Josef, vybavení laboratoře bezpečnostním vybavením a detekčním zařízením.

Stručný popis projektu

V rámci projektu proběhnou především konzultace expertů, návštěvy, workshopy, pořízení specializovaného vybavení.

Plánovaný termín dokončení realizace29.2.2016