Elektromobilita pro městské služby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuElektromobilita pro městské služby
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Ekoport.o.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ekoport.cz
Výše grantu

1 968 200 Kč

Švýcarský partner projektu

Centro di competenze per la mobilita sostenibile Infovel, Mendrisio

Cíl projektu

Přenos know-how a dobré praxe v oblasti využívání elektromobilů v komunální sféře do českého prostředí.

Hlavní výstupy projektu

Projekt zahrnoval semináře pro města a obce (celkem 139 municipalit), zahraniční cestu do Švýcarska, konzultace v ČR s účastí zahraničního partnera, zpracování Průvodce a Manuálu elektromobility, zpracovány koncepty elektromobility pro České Budějovice a Slaný.

Více informací o projektu http://www.ekoport.cz/projekty/elektromobilita-pro-mestske-sluzby.html
Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2012