DOTEKY IV

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDOTEKY IV
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Kunštát pro Futuro, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu http://www.kunstatprofuturo.cz
Výše grantu

1 848 427 Kč

Švýcarský partner projektu

Creahm, Fribourg
Stiftung des Seebezirks für Erwachsene Behinderte, Muntelier

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přenos know how od zahraničních partnerů projektu ze Švýcarska, kteří disponují dlouholetou praxí a znalostmi v oblasti vedení výtvarného ateliéru pro osoby se zdravotním postižením, marketingu vytvořených výtvarných děl a umějí do pracovního procesu osob s handicapem vhodným způsobem zakomponovat sociální aktivizaci a sociální rehabilitaci.

Hlavní výstupy projektu

Výměna zkušeností, navázání nových partnerství prostřednictvím workshopů, zprávy v médiích a reportáž v ČT.

Stručný popis projektu

Pomoci získat novou know-how 80 českým lektorům z celkem 13-ti partnerských organizací, navázat další partnerství ve Švýcarsku prostřednictvím dvou studijních cest do Švýcarska a odborných workshopů za účastni švýcarských partnerů.

Více informací o projektu http://www.kunstatprofuturo.cz/projekty/doteky-iv
Plánovaný termín dokončení realizace31. 12. 2014