Doteky III

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDoteky III
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s., Kunštát

Webové stránky příjemce grantu www.kunstatprofuturo.cz
Výše grantu

1 130 579 Kč

Švýcarský partner projektu

1) Creahm Fribourg www.creahm.ch
2) Stiftung des Seebezirks für Erwachsene Behinderte, Muntelier www.atelier-sseb.ch
3) Stiftung für Blinde und Sehbehinderte Kinder, Zollikofen www.blindenschule.ch
4) Diana Rachmuth

Cíl projektu

Vyškolit patnáct lektorů z šesti organizací v nových terapeutických metodách a navázat další partnerství ve Švýcarsku.

Hlavní výstupy projektu

Workshopy aktivizace talentu mentálně postižených, jak úspěšně nastartovat sociální podnikání, perceptivní a kognitivní metody vnímání u osob s mentálním nebo zdravotním handicapem.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval workshopy v ČR za účasti švýcarských partnerů a studijní cesty do Švýcarska.

Více informací o projektu http://www.kunstatprofuturo.cz/projekty/doteky-iii
Plánovaný termín dokončení realizacelistopad 2012