Doteky II

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDoteky II
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s., Kunštát

Webové stránky příjemce grantu www.kunstatprofuturo.cz
Výše grantu

1 205 532 Kč

Švýcarský partner projektu

CREAHM (créativité et handicap mental), Fribourg
www.creahm.ch
Le PILON a Os/nord-Sud
Bohumila Havlik
Rosmarie Oppliger
Diana Rachmuth

Cíl projektu

V návaznosti na předchozí projekt Doteky vyškolit další lektory z relevantních organizaci v nových terapeutických metodách a navázat další partnerství.

Hlavní výstupy projektu

Dvě studijní cesty do Švýcarska, workshopy (aktivizace talentu a marketing výtvarných děl mentálně postižených, příprava mentálně postižených adolescentů na samostatný život, budování senzoria pro handicapované, a.j.) , lektorská příručka, DVD o cestě, ukázky workshopů.

Více informací o projektu http://www.kunstatprofuturo.cz/projekty/doteky-ii/
Plánovaný termín dokončení realizacečervenec 2011