Doteky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDoteky
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Kunštát PRO FUTURO, o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.kunstatprofuturo.cz
Výše grantu

258 120 Kč

Švýcarský partner projektu

CREAHM (créativité et handicap mental), Fribourg
www.creahm.ch

Cíl projektu

Zlepšení nebo stabilizace (nezhoršování) sociálního, psychického, pracovního a tělesného stavu osob s mentálním postižením a to především aktivizaci, umožněním pracovního uplatnění a smysluplného využití volného času, posílením samostatnosti a soběstačnosti, umožněním pobytu v akceptujícím a vstřícném prostředí, vytvořením podmínek pro pocit užitečnosti, potřebnosti a důstojnosti a pomoci rodinám osob s mentálním postižením a spolupráci s nimi při naplňování jejich osobních cílů.

Hlavní výstupy projektu

Vyškolit deset lektorů ze čtyř organizací v nových terapeutických metodách a navázat další partnerství ve Švýcarsku.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cestu za partnerem do Švýcarska, workshop pro české lektory v ČR pod vedením lektorů ze Švýcarska - vyškolení 16 lektorů v arteteraupeutických metodách, a 16 lektorů metodách diagnostiky motoriky a praktických cvičeních.

Více informací o projektu http://www.kunstatprofuturo.cz/projekty/doteky
Plánovaný termín dokončení realizacezáří 2010