DOC.STREAM: Nové podněty pro česko-švýcarské dokumentární prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDOC.STREAM: Nové podněty pro česko-švýcarské dokumentární prostředí
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

DOC.DREAM - Spolek pro podporu dokumentárního filmu

Webové stránky příjemce grantu www.dokument-festival.cz
Výše grantu

1 028 567 Kč

Švýcarský partner projektu

Visions du Réel Festival Internatioal de Cinéma Nyon

Cíl projektu

Hlubší představení a pochopení švýcarské dokumentární tvorby v České republice a obráceně, a to především v rovině profesionální, prostřednictvím výměny zkušeností expertů obou zemí a podporou navázání vzájemné spolupráce mezi filmovými institucemi a filmovými profesionály z České republiky a Švýcarska.

Hlavní výstupy projektu

Vytvoření platformy pro setkávání českých a švýcarských filmových profesionálů, jejich propojení a navazování nových spoluprací v České republice a ve Švýcarsku. Zpřístupnění dokumentární tvorby publiku prostřednictvím speciálních programových sekcí na festivalech

Stručný popis projektu

V rámci projektu se uskuteční 5ti denní setkání českých a švýcarských filmových profesionálů, švýcarská dokumentární scéna a fungování švýcarského filmového průmyslu bude prezentování v rámci programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, studijní cesta českých talentovaných studentů dokumentární tvorby na Festival Visions du Réel a prezentace jejich filmů, a zapojení švýcarského experta do vzdělávacího programu zaměřeného na rozvoj mezinárodních koprodukcí.

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2016