Dětský úsměv – metodika

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuDětský úsměv – metodika
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Český zelený kříž o.p.s.

Webové stránky příjemce grantu www.ceskyzelenykriz.cz
Výše grantu

897 531 Kč

Švýcarský partner projektu

SZPI – Stiftung für Schulzahnpflege-Instruktorinnen SZPI
www.szpi.sso.ch

Cíl projektu

Přispět ke zlepšení stavu chrupu u dětí v České republice

Hlavní výstupy projektu

Odborná publikace v oblasti dentální prevence na školách v tištěné formě a na CD.

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval studijní cesty do Švýcarska a účast na odborných seminářích, pracovní schůzky expertů.

Více informací o projektu http://www.ceskyzelenykriz.cz/cs/metodika/informace
Plánovaný termín dokončení realizacekvěten 2013