Chronobiologie poruch nálad

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuChronobiologie poruch nálad
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Česká psychiatrická společnost o.s., Praha 2

Webové stránky příjemce grantu

www.ceskapsychiatrie.cz

Výše grantu

931 239 Kč

Švýcarský partner projektu

Psychiatric University Clinics, Basel

Cíl projektu

Příprava a realizace vzdělávacího programu s využitím nejnovějších výsledků, postupů a technologie léčby poruch nálad

Hlavní výstupy projektu

Semináře pro lékaře, informační akce pro veřejnost

Stručný popis projektu

Projekt zahrnoval cestu českých odborníků do Švýcarska, semináře pro lékaře, informační akce pro veřejnost

Plánovaný termín dokončení realizacečerven 2013