Česko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuČesko-Švýcarská spolupráce pro lepší podporované rozhodování
Financován z FonduFond Partnerství
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníIniciativy regionálního rozvoje, Fond Partnerství
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo financí

Zprostředkovatel

Ministerstvo financí

Příjemce grantu

Liga lidských práv

Webové stránky příjemce grantu

www.llp.cz

Výše grantu

622 200 Kč

Švýcarský partner projektu

Schweizer Paraplegiker-Forschung, Nottwil; www.paraplegie.ch

Cíl projektu

Zlepšení postavení lidí se zdravotním postižením z pohledu práva, podpora aktivit Ligy lidských práv a platforma pro reformu opatrovnictví

Hlavní výstupy projektu

Advokační a lobingový plán pro prosazování nové právní úpravy, konkrétní obsah vzejde z konzultace se zahraničním partnerem a bude připraveno speciální vydání novin věnující se aktuálním otázkám opatrovnictví.

Stručný popis projektu

V rámci projektu bude realizována několikadenní zahraniční cesta do Švýcarska k získání potřebných informací a zkušeností. V průběhu celého projektu budou probíhat konzultace s partnerem za účelem získání potřebného know-how. V druhé části projektu bude realizováno setkání zahraničních expertů v ČR. Jedním z výsledných výstupů projektu pak budou i Extraligové noviny

Více informací o projektu http://llp.cz/o-nas/nase-projekty/projekt-cesko-svycarska-spoluprace-pro-lepsi-podporovane-rozhodovani/
Plánovaný termín dokončení realizaceKvěten 2016