Začala revitalizace kolonie Buďánka na Smíchově

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 7. 2015 14:30
  • Publikována příloha (článek)

V roce 2014 získalo občanské sdružení Odborníci a občané pro revitalizaci památkové zóny Buďánka a okolí, založené v roce 2006, grant z Programu švýcarsko-české spolupráce - Fondu Partnerství na realizaci projektu „Spolupráce a přenos zkušeností při revitalizaci památkové kolonie Buďánka pro účely vzniku centra Buďánka pro Prahu“. Může se tak navázat na počáteční práce, které se po několikaletém úsilí a diskusích o budoucnosti této historické oblasti podařilo realizovat v minulém roce z daru poskytnutého ČSOB a pokračovat v dalších krocích k záchraně a revitalizaci památkové zóny Buďánka na pražském Smíchově. V rámci projektu, jehož partnerem je architektonická nadace Fondation Braillard Architectes ze Ženevy, dojde především ke zprostředkování know–how mezi švýcarskými a českými odborníky v oblasti architektury, urbanismu a veřejného prostoru, péče o památky, ale i dobrých principů výkonu státní správy.

Na toto téma je plánováno v rámci projektu za účasti švýcarských odborníků v Praze uspořádání diskusního kulatého stolu, který bude určen i pro širší odbornou veřejnost.

Projekt byl podpořen grantem ve výši 2 943 949 Kč. Část prostředků bude vedle výše zmíněných aktivit užita i pro přípravu architektonické soutěže o Masterplan urbanistického konceptu celé lokality Buďánka, další část pro přípravu a realizaci projektu pilotní rekonstrukce prvního z objektů památkové zóny – bývalé Mlékárny. Po rekonstrukci, která proběhne ve spolupráci s Městskou částí Praha 5, zde vznikne informační centrum celého projektu obnovy Buďánek i místo pro setkávání místní komunity a pořádání přednášek, diskusí i kulturních akcí.

Dokumenty ke stažení