Sdílení a výměna zkušeností v inventarizaci lesů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 24. – 26. května 2016 se v Kroměříži uskutečnil 2nd International Workshop on Forest Inventory Statistics. Workshop je plánovanou aktivitou v rámci sub-projektu „Sdílení a výměna metodických postupů národní inventarizace lesů“. Program workshopu naplnily příspěvky presentované odborníky v oblasti metodického řešení inventarizace lesů v evropských zemích.

Součástí programu byla odborná diskuze nad presentovanými přístupy a řešeními matematicko-statistických postupů. Technologie zajištění sběru, kontroly a zpracování zdrojových dat byla na programu workshopu třetí den, kdy byla provedena praktická ukázka venkovního šetření Národní inventarizace lesů v ČR. Řešitel projektu, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž, získal na realizaci sub-projektu grant z Programu švýcarsko-české spolupráce, Fondu Partnerství, ve výši 1 560 973 Kč. Švýcarským partnerem projektu je Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL Switzerland.

Dokumenty ke stažení