Interpretace hodnot území a tvorba produktů přírodního turismu – dvoudenní workshop, Hamr na Jezeře, 30.11. – 1.12.2015 (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 30. listopadu – 1. prosince 2015 se za účasti odborníků ze Švýcarska a Německa koná v Hamru na Jezeře dvoudenní workshop, jehož cílem je předání zkušeností v metodách a nástrojích pro interpretaci hodnot území s možností praktického vyzkoušení vybrané metody tvorby produktů šetrného cestovního ruchu. Workshop je realizován v rámci projektu „Výměna zkušeností a přenos know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko“, který získal grant v rámci 13. cyklu Fondu Partnerství.

Dokumenty ke stažení