Zvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuZvyšování bezpečnosti občanů posilováním schopnosti policie v boji proti organizované trestné činnosti včetně terorismu
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPosílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

2 465 242 CHF

Švýcarský partner projektu

Fedpol

Cíl projektu

Zvýšení úrovně profesionality a akceschopnosti speciálních policejních útvarů ČR v boji s organizovaným zločinem a terorismem.

Hlavní výstupy projektu

Vybudovaní výcvikového střediska pro výcvik a trénink zásahových činností s rozšířenou použitelností pro specializovaný výcvik; výcvik jednotek.

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016