RELIÉF

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuRELIÉF
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPosílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra ČR / Policejní prezídium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

726 767 CHF

Cíl projektu

Založit, naplnit a trvale zlepšovat databázi vzorků mechanoskopických stop ze záchytů zásilek drog, vedoucích k objasnění jejich původu, a vybudování mezinárodní sítě kooperujících policejních pracovišť zvyšováním povědomí a propagací systému Reliéf na mezinárodní úrovni.

Hlavní výstupy projektu

Uvedení systému Reliéf do běžného provozu
Pořádání mezinárodní koordinační konference
Rozšíření výsledků a prezentace systému potenciálním spolupracujícím policejním útvarům po celém světě, s podporou mezinárodních policejních organizací (Interpol)

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016