Prevence rizik při činnosti pořádkových jednotek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPrevence rizik při činnosti pořádkových jednotek
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPosílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

2 756 757 CHF

Cíl projektu

Zvýšení efektivity zásahu pořádkových a speciálních pořádkových jednotek prostřednictvím pořízení nových multifunkčních ochranných kompletů pro policisty

Hlavní výstupy projektu

nákup multifunkčních ochranných kompletů
odborné školení vybraných pracovníků
součinnostní cvičení

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2016