Centrální registr zbraní

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 3. 2016

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuCentrální registr zbraní
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Celostátní působnost
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Bezpečnost, stabilita a podpora reforem
Oblast zaměřeníPosílení kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo vnitra

Příjemce grantu

Ministerstvo vnitra / Policejní prezidium

Webové stránky příjemce grantu http://www.policie.cz/
Výše grantu

331 500 CHF

Cíl projektu

Zlepšení evidence a sledování záznamů o střelných zbraních, jejich výrobě, prodeji a držení od okamžiku vzniku po vyřazení z evidence (znehodnocení zbraně).

Hlavní výstupy projektu

Pořízení, instalace a zprovoznění informačního systému Centrálního registru zbraní, jeho napojení na příslušná externí i interní rozhraní
Vytvoření příslušné dokumentace k CRZ
Vyškolení administrátorů systému
Vyškolení interních uživatelů z řad Policie ČR
Školení širších cílových skupin

Plánovaný termín dokončení realizaceprosinec 2014