Kdo je NKJ?

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Role Národní koordinační jednotky pro Program Švýcarsko-české spolupráce

Ministerstvo financí jako Národní koordinační jednotka (NKJ) zodpovídá za dosažení cílů Programu švýcarsko-české spolupráce, které vyplývají z rámcové dohody uzavřené mezi Českou republikou a Švýcarskem dne 29. června 2023.

Hlavní úkoly a odpovědnosti NKJ:

  1. funguje jako kontaktní místo a zastupuje Českou republiku ve vztazích se Švýcarskem při implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.
  2. odpovídá za plnění rámcové dohody a zajištění, že jednotlivé programy přispívají k cílům Programu švýcarsko-české spolupráce.
  3. monitoruje kvalitu implementace jednotlivých programů a jejich pokrok při naplňování programových výstupů, výsledků a cílů podle dohodnutých ukazatelů.
  4. kontroluje účelné a řádné využívání finančních prostředků.
  5. zajišťuje publicitu Programu švýcarsko-české spolupráce a poskytuje informace veřejnosti.