Slovník základních pojmů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Vysvětlení základních pojmů a zkratek (průběžně aktualizováno)

Národní koordinační jednotka (NKJ) - národní veřejná instituce, která jako odpovědný orgán nese celkovou odpovědnost za dosažení cílů Programu švýcarsko-české spolupráce a je odpovědná Švýcarsku v souladu s rámcovou dohodou.

Rámcová dohoda - rámcová dohoda mezi Švýcarskou federální radou a  vládou České republiky ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům EU na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci EU (Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Czech Republic on the implementation of the Second Swiss Contribution to selected member states of the European Union to reduce economic and social disparities within the European Union), která byla podepsána dne 29. 6. 2023, je základním právním dokumentem pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Program švýcarsko-české spolupráce - bilaterální program mezi Českou republikou a Švýcarskem k provádění rámcové dohody. Jeho součástí jsou čtyři oblasti podpory realizované v podobě jednotlivých programů: domácí péče, udržitelný turismus a posílení biodiverzity, česko-švýcarská spolupráce v oblasti výzkumných infrastruktur a pomoc migrantům při integraci do české společnosti. 

Nařízení o implementaci druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie stanovuje obecná pravidla a postupy pro programy spolupráce v rámci Druhého švýcarského příspěvku.

Fond pro přípravu Opatření - účelem tohoto Fondu je financovat výdaje na řízení, které vznikly Zprostředkovatelům programů v souvislosti s přípravou Programů. Jeho alokace je 0,35 mil. CHF. Fond pro přípravu Opatření (Support Measure Preparation Fund) je – spolu s Fondem technické asistence – součástí Opatření Technická podpora (Technical Support), jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka.

Fond Technické podpory – fond určený pro financování výdajů, které vznikly národním orgánům (NKJ, Platební orgán, Auditní orgán) v souvislosti s Programem švýcarsko-české spolupráce. Jeho alokace je 1,15 mil. CHF. Fond technické asistence (Technical Assistance Fund) je – spolu s Fondem pro přípravu Opatření – součástí Opatření Technická podpora (Technical Support), jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka.