Základní informace

Základní informace k Projektu Technická asistence v oblasti finančního výkaznictví.

ilustrace