Vývoj a výroba audio zesilovačů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVývoj a výroba audio zesilovačů
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Olomoucký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

BLOCKAUDIO s.r.o.
Vodární 1179/1a, 779 00 Olomouc

Cíl projektu

Vlastní vývoj a výroba audio zesilovačů. Společnost disponuje inovativní technologií, díky níž nedochází ke zkreslení zesíleného zvuku na výstupu a tím je zaručena opakovatelnost a stále stejná kvalita výrobku.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2016.