Výroba skateboardových desek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýroba skateboardových desek
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Liberecký kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

99 Factory s.r.o.
Brodecká 607,468 22, Železný Brod

Cíl projektu

Výroba skateboardových desek z nejkvalitnějšího kanadského javoru.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, v oblasti řízení financí a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a zároky v roce 2014.