Výroba instantní rýže ve slaném a sladkém provedení a následná výroba cereálií a produktů zdravé výživy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýroba instantní rýže ve slaném a sladkém provedení a následná výroba cereálií a produktů zdravé výživy
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministertsvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

In. R. Distribution s.r.o.
Erbenova 548/57, Ostrava - Vítkovice

Cíl projektu

Instalace technologie na výrobu instantních rýží s možností jednoduché nástavby pro výrobu.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, oblasti finanční a dotační.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.