Výroba elektrických pracovních tříkolek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýroba elektrických pracovních tříkolek
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Benycargo s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cíl projektu

Záměrem společnosti je výroba elektrických pracovních tříkolek za dostupnou cenu.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2016.