Výroba a vývoj nových druhů piva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuVýroba a vývoj nových druhů piva
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Beer Factory s.r.o.
K Fořtovně 212/7, Červený Hrádek, 312 00 Plzeň

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudovat unikátní malý pivovar i se školícím centrem pro další minipivovary.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2016.