Technologie na zpracování pískového odpadu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuTechnologie na zpracování pískového odpadu
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Ekopurg spol. s.r.o.
Na Březince 930, 150 00 Praha 5

Cíl projektu

Využití odpadního slévárenského písku pro další materiálové využití ve stavebnictví.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí záruky a úvěru v roce 2015.