Prodej, realizace (instalace) a výroba vybraných komponentů, které jsou součástí systému tzv. zelených střech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuProdej, realizace (instalace) a výroba vybraných komponentů, které jsou součástí systému tzv. zelených střech
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Středočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

SEDUM TOP SOLUTION s.r.o.
Bedřicha Smetany 24, 277 42 Obříství

Cíl projektu

Firma se bude zabývat prodejem, realizací (instalací) a výrobou vybranných komponentů, které jsou součástí systému tzv. zelených střech. Unikátním produktem bude prodej předpěstovaného rozchodníkového koberce, který si firma bude nechávat vyrábět na zakázku přímo v České republice na základě vlastního know-how.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2016.