Pořízení vzduchotechniky v rámci investičního záměru

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPořízení vzduchotechniky v rámci investičního záměru
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

KNAHER Plastics s.r.o.
Osvoboditelů 3778/703, 760 01 Zlín

Webové stránky příjemce grantu http://www.knaher.cz/
Cíl projektu

Zprovoznit vzduchotechniku v rámci projektu zavedení kompletního výrobního systému laminovaných plechů.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti monitoringu.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.