Podnikatelský záměr společnosti KOVO FRITZ s.r.o.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodnikatelský záměr společnosti KOVO FRITZ s.r.o.
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

KOVO FRITZ s.r.o.
Jiráskova 290, 398 11 Protivín

Webové stránky příjemce grantu http://www.kovofritz.cz
Cíl projektu

Cílem projektu je inovace produkce v kovovýrobě, umožnění výroby dílů s maximální přesností a podle požadavků klientů.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství v oblasti dotací, veřejných zakázek a řízení týmu.