Podnikatelský záměr společnosti Drivecontrol, s.r.o.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodnikatelský záměr společnosti Drivecontrol, s.r.o.
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Jihomoravský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru.
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Drivecontrol, s.r.o.
Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

Webové stránky příjemce grantu http://www.drivecontrol.cz/cs/
Cíl projektu

Získání prostředků pro expanzi zakázkové výroby řídicích systémů (divadelní, parkovací aj.)

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství v oblasti dotací a propagace firmy.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.