Podnikatelský záměr společnosti ARAMIS Technologies s.r.o.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodnikatelský záměr společnosti ARAMIS Technologies s.r.o.
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Příjemce grantu

ARAMIS Technologies s.r.o.
Mírovka 73, 580 01 Havlíčkův Brod

Webové stránky příjemce grantu http://aramiscorp.cz
Cíl projektu

Cílem projektu je prodej a výroba řezacích laserových zařízení.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, marketingové strategie.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.