Podnikatelský plán THIENE MROSETE s.r.o.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuPodnikatelský plán THIENE MROSETE s.r.o.
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

Enext, s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Cíl projektu

Pořízení unikátní technologie určené ke konečné úpravě textilií a oděvů.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, business plán, poradenství v oblasti dotační a strategického řízení.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.