On-line webový portál pro překladatelské a tlumočnicné služby a jazykové vzdělávání

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuOn-line webový portál pro překladatelské a tlumočnicné služby a jazykové vzdělávání
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Hlavní město Praha
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

LinguaMat s.r.o.
Vodičkova 696/26, Nové Město, 110 00 Praha 1

Cíl projektu

Spuštění on-line webového portálu pro překladatelské a tlumočnické služby a jazykové vzdělávání

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2016.