Měření, testování, kalibrace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuMěření, testování, kalibrace
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Zlínský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

MeTeKa-CZ s.r.o.
Ludkovice 100, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Webové stránky příjemce grantu http://www.meteka-cz.cz
Cíl projektu

Nabídnout ucelený a kompletní sortiment v oblasti kalibrační činnosti doplňující o poradenskou technickou činnost a možnosti dodávek nových kontrolních a měřících zařízení v návaznosti na specifikaci zákazníka.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství v oblasti marketingu a propagace.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2014.