Linka na výrobu pelet z dřevní štěpky a pilin a pěstování rychle rostoucích dřevin

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuLinka na výrobu pelet z dřevní štěpky a pilin a pěstování rychle rostoucích dřevin
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)Hlavní město Praha
Kraj (místo realizace projektu)Jihočeský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

2K Energy s.r.o
Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 -Vinohrady

Webové stránky příjemce grantu www.2kenergy.cz
Cíl projektu

Vybudovat výrobní řetězec na dodávku tepla bytovým domům za fixovanou konkurenceschopnou cenu; k tomu dílčím způsobem přispěje peletovací linka.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, business plán, zpracování analýzy trhu a ekonomické analýzy. Dále poradenství v dotační oblasti a ve strategickém řízení.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.