Kompozitní tlaková lahev HPCR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuKompozitní tlaková lahev HPCR
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Plzeňský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

HPC RESEARCH s.r.o.
Sídlo: Vodňanského 1184/ Břevnov, 169 00 Praha 6

Webové stránky příjemce grantu www.hpcr.cz
Cíl projektu

Uvést na trh tlakové láhve s kompozitní konstrukcí ve vysoké kvalitě odpovídající všem platným normám.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr, business plánu, v oblasti dotační a ekonomických analýz.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.