Inovativní technologie ve výrobě kanalizačního potrubí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuInovativní technologie ve výrobě kanalizačního potrubí
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

PIPELINE PLASTICS a.s.
Jeremenkova 1021/70, Braník, 147 00 Praha

Cíl projektu

Aplikovat inovativní technologii při výrobě kanalizačních trub.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a business plánu, poradenství v dotační oblasti.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.