IKBike, s.r.o.- program Inostart

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuIKBike, s.r.o.- program Inostart
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)kraj Vysočina
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

IKBike, s.r.o.
594 01, Oslavice 224

Webové stránky příjemce grantu http://www.ikbike.cz/
Cíl projektu

Vývoj, výroba a prodej tříkolového vozidla s elektrickým pohonem pro osoby s poruchami pohybového ústrojí – dolních končetin.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací a právní oblasti.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.