Extrudér

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Název projektuExtrudér
Financován z ProgramuProgram Inostart
Kraj (sídlo příjemce grantu)
Kraj (místo realizace projektu)Moravskoslezský kraj
Kraj (sídlo vysílající instituce)
Prioritní osa Podpora soukromého sektoru
Oblast zaměřeníZlepšení přístupu k financování pro malé a střední podniky
Zprostředkující subjekt

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Příjemce grantu

LUMIKA TECH s.r.o.
9. května 528/11, 794 01 Krnov

Cíl projektu

Obrábění materiálu pomocí počítačem řízených strojů dle výkresové dokumentace s výstupní kontrolou kvality a přesnosti výroby díky novému software nově vyvinutého CNC stroje.

Forma podpory z Inostart

Zajištěný úvěr a poradenství při zpracování formulářů k žádosti o úvěr a v oblasti dotací.
Poskytnutí úvěru a záruky v roce 2015.